Συνεργασία με τον προπονητή

417

Η συνεργασία με τον προπονητή επιδιώκει την ανταλλαγή απόψεων του Αθλητικού Ψυχολόγου και του προπονητή σε θέματα που απασχολούν τον αθλητή και επηρεάζουν την αθλητική του απόδοση. Πολλά από τα προβλήματα αντιμετωπίζονται από κοινού, ενώ η συνεργασία του Αθλητικού Ψυχολόγου με τον προπονητή μπορεί να έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων όπως τραυματισμοί, δέσμευση με τα προγράμματα αποκατάστασης, σχέσεις με τους αθλητές, αντιμετώπιση τάσεων προσωρινής εγκατάλειψης και υψηλών προπονητικών επιβαρύνσεων του αθλητή. Ο Αθλητικός Ψυχολόγος λειτουργεί ως «βοηθός» του προπονητή σε θέματα που αφορούν στην ψυχολογική κατάσταση του αθλητή.