Στις 8 Δεκέμβρη οι εξετάσεις για άδεια εκπροσώπησης αθλητών και προπονητών

486

Η Επιτροπή Νομίμων Εκπροσώπων Καλαθοσφαιριστών της ΕΟΚ αποφάσισε να διεξαχθούν την 8η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 13.00 εξετάσεις για την χορήγηση της άδειας άσκησης της ιδιότητας του νομίμου εκπροσώπου καλαθοσφαιριστών και προπονητών καλαθοσφαίρισης.