ΣΟΥΤ (Μάθε να βελτιώνεις το σουτ σου από την «αντίδραση» της μπάλας στο στεφάνι)

719
ΠΕΡΚΟΣ I. ΣΤΕΦΑΝΟΣ PhD
Ο αθλητής μπορεί να ωφεληθεί πάρα πολύ όταν έχει τον προπονητή του να παρακολουθεί την προπόνησή του για την βελτίωση του σουτ. Συχνά όμως αυτό είναι δύσκολο να συμβεί με αποτέλεσμα να προπονείται μόνος του. Προσωπική ανατροφοδότηση (πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή του) μπορούν να τον βοηθήσουν στον καθορισμό των προσαρμογών που θα πρέπει να κάνει. Τρεις από βασικές πηγές ανατροφοδότησης είναι: η παρατήρηση της «αντίδρασης» της μπάλας στο στεφάνι, η εσωτερική αίσθηση του σουτ, και η βιντεοανάλυση της τεχνικής του σουτ.
Η ανάλυση της «αντίδρασης» της μπάλας στο στεφάνι μπορεί να επιβραβεύσει την σωστή εκτέλεση αλλά και να επισημάνει τα πιθανά τεχνικά λάθη καθώς και τις αιτίες που τα προκαλούν. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται (1η στήλη) κάποια ενδεικτικά λάθη καθώς οι πιθανές διορθώσεις αυτών (2ηστήλη)
ΛΑΘΟΣ
ΑΙΤΙΕΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ
1.      ΤΟ ΣΟΥΤ ΕΊΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟ
Ø      Κακή χρησιμοποίηση ποδιών, follow through, αργός ρυθμός.
Ø      Δυνατότερο πάτημα, ή follow-through (κράτα τεντωμένο το χέρι μέχρι η μπάλα να ακουμπήσει το καλάθι), ή γρηγορότερο ρυθμό κίνησης.
2.      ΤΟ ΣΟΥΤ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΔΥΝΑΤΟ
Ø      Το χέρι του σουτ σχηματίζει γωνία μικρότερη των 45°, οι ώμοι σου βρίσκονται πολύ πίσω, ή τα χέρια σου είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο.
Ø      Μετακίνησε τους ώμους σου πιο μπροστά σε μία άνετη θέση, μετακίνησε τα χέρια σου πιο κοντά μεταξύ τους, ή σήκωσε ψηλότερα το χέρι του σουτ δημιουργώντας έτσι ψηλότερο τόξο.
3.      ΤΟ ΣΟΥΤ ΕΊΝΑΙ ΑΣΤΑΘΕΣ (ΑΔΥΝΑΜΟ ή ΔΥΝΑΤΟ)