Προπονητές

820

Εκτός απο το αγωνιστικό μέρος ο προπονητής πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις εξής αρχές της αθλητικής ψυχολογίας.

1. παρακίνηση του αθλητή

2. διαχείριση άγχους

3. διαχείριση σχέσεων

4.καθορισμό στόχων

5. ηθική ανάπτυξη αθλητή

6. στυλ διδασκαλίας

7. δημιουργία θετικού κλίματος

8.ανάπτυξη αυτοπεποίθησης του αθλητή