Παραλαβή δελτίων η παραλαβή δελτίων και αυτοκόλλητων από την ΕΚΑΣΘ από την ερχόμενη Δευτέρα

183

Aπό την ΕΚΑΣΘ ανακοινώθηκε ότι από Δευτέρα 26/08/2019 τα σωματεία της μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία και τα αυτοκόλλητα στο γραφείο της Ένωσης, από Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-16:00).