Πήρε Κριτσικα και Φορογλου το ΠΣ Ευκαρπια

40

Η ομάδα μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με δύο ταλαντούχους αθλητές, τον Νίκο Κρίτσικα PG 2002 απο την oμάδα της ακαδημίας ΔΕΚΑ και τον Χρήστο Φόρογλου
SG 2002 απο την ομάδα του Μαντουλίδη! Τους ευχόμαστε υγεία και καλή αγωνιστική χρονιά