ΟΣΕΚΑ: Ενημέρωση για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

47

 

Η ΟΣΕΚΑ από την πρώτη στιγμή που η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ξεκίνησε τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων ενημέρωσε τα σωματεία – μέλη της, ώστε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία, προκειμένου τα σωματεία μας να είναι εναρμονισμένα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σήμερα.

Δεδομένου ότι με νέα ενημέρωσή της η ΓΓΑξεκαθάρισε πως η προθεσμία εκπνέει στις 5 Ιουνίου, από την πλευρά μας επικοινωνήσαμε εκ νέου με τους συλλόγους μας, τους ενημερώσαμε κι οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη.

Μια από τις βασικές στοχεύσεις του Δ.Σ. της ΟΣΕΚΑ, η οποία έχει βρει πρόσφορο έδαφος στους προέδρους και τους παράγοντες των ομάδων, είναι να ανταποκρινόμαστε οσάκις μας ζητείται, να λειτουργούν τα σωματεία με τρόπο σύγχρονο.