Μέχρι την Παρασκευή τα φύλλα αγώνα στην ΕΚΑΣΘ

53

Από την ΕΚΑΣΘ παρακαλούνται οι διαιτητές των αγώνων καθώς και οι γυμνασίαρχοι να προσκομίσουν στα γραφεία της Ένωσης τα φύλλα αγώνων μέχρι την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019,  τα οποία χρειάζονται για  τις καταστάσεις  ενόψει των επικείμενων πληρωμών (Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου).