Η προκηρύξεις των πρωταθλημάτων παίδων-εφήβων της ΕΚΑΣΘ

1092

ΠΑΙΔΩΝ

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999, 3057/2002 & 3264/2004), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. & της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγων.περ.:2014/2015,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

το Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης ΠΑΙΔΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγων.περ.:2014/2015,  με τους παρακάτω όρους:

 

ΑΡΘΡΟ  1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    

                  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ

 

Στο Πρωτάθλημα  Καλαθοσφαίρισης  ΠΑΙΔΩΝ 2014/2015 μετέχουν Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω T Ι Κ Α    όλα τα Σωματεία  που  θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών Ανδρών (Α1, Α2, Β’ & Γ’ Εθνικών Κατηγοριών) καθώς και Α’ Κατηγορίας Ανδρών  Ε.ΚΑ.Σ.Θ , ( σε αντίθετη περίπτωση, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα των Κατηγοριών τους ) και θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και  Π Ρ Ο Α Ι Ρ Ε T Ι Κ Α  τα Σωματεία της Β’,  Γ1’ & Γ2’ Κατηγορίας Ανδρών της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo αργότερο μέχρι 21/07/2014, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα 15:30. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να  περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της  Ε.Ο.Κ. (άρθρο 28)  καθώς επίσης όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούμερο fax, e-mail.

Σε περίπτωση που Σωματείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο,  πρέπει μαζί με τη  δήλωση συμμετοχής  να υποβάλει στην Ε.ΚΑ.Σ.θ. και το έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει ότι του παραχωρήθηκε ως έδρα, το γήπεδο που  προτείνει, καθώς και την άδεια λειτουργίας του γηπέδου.

Η προσκόμιση της γηπεδότητας του ενδιαφερόμενου Σωματείου πρέπει να υποβληθεί  στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί την 27/08/2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:45, παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων.

Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για την  21/09/2014 ημέρα  ΚΥΡΙΑΚΗ.

Οι αγώνες της Α΄ & Β΄ Φάσης του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται με δύο (2) Διαιτητές & δύο (2) Βοηθ.Διαιτητών.

 

ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ισχύει το άρθρο 4 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  5:  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ο  τρόπος  διεξαγωγής  θα  εξαρτηθεί  από  τον  αριθμό  των  ομάδων που  θα δηλώσουν  συμμετοχή και την επίδοση των ομάδων  τα τελευταία έτη, στον 1ο Όμιλο θα συμμετέχει και η Μικτή Αγοριών της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Η Ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης, θα είναι η Πρωταθλήτρια  ομάδα   ΠΑΙΔΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγων.περ.:2014/2015 και θα εκπροσωπήσει την Ένωση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  ΠΑΙΔΩΝ  αγωνιστικής περιόδου 2014/2015.

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος ΠΑΙΔΩΝ  θα διεξάγονται μία φορά  την εβδομάδα, ημέρα  ΚΥΡΙΑΚΗ  ή και  άλλη  μέρα, εφόσον δε παραστεί ανάγκη για  την έγκαιρη περάτωση  του Πρωταθλήματος,  θα διεξάγονται   και  άλλες ημέρες της εβδομάδος.

Σε περίπτωση δε, που αγώνας του Πρωταθλήματος ΠΑΙΔΩΝ  συμπίπτει  με αγώνα άλλου  Πρωταθλήματος  ή αθλήματος  στο ίδιο γήπεδο, η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  έχει  το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα, για να εξασφαλιστεί η  απρόσκοπτη διεξαγωγή  του  Πρωταθλήματος.

Τα  Σωματεία  υποχρεούνται  να  είναι  εμπρόθεσμα  και  στην  καθορισμένη ώρα έναρξης στο  γήπεδο  τέλεσης  του αγώνα, με  δική τους ευθύνη  και  ανεξάρτητα  από το  μέσο  μετακίνησής τους.

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 

Ισχύει το άρθρο 5 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  7: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ

Ισχύει το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ισχύει το άρθρο 8 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  10:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  11:  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  12:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  –  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  –  ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

AΡΘΡΟ  13:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Κάθε διαγωνιζόμενο Σωματείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συμμετοχής εβδομήντα (70) ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα.

Για  όλους τους αγώνες  θα  ισχύει  εισιτήριο  3€.

Για το Πρωτάθλημα των ΠΑΙΔΩΝ,  την οικονομική διαχείριση  των αγώνων έκδοση-θεώρηση-διάθεση εισιτηρίων, καταβολή αποζημιώσεων Διαιτητών-Βοηθ.Διαιτητών-Γυμνασιαρχών), την εξασφάλιση των αδειών έχει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟΝ η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Τονίζεται  δε  ιδιαίτερα  ότι  κανένα  Σωματείο δεν έχει  δικαίωμα  διάθεσης  εισιτηρίων  ή  καρτών  ελευθέρας  εισόδου. Συνεπώς τα πάσης  φύσεως διαρκείας ή κάρτες ελευθέρας εισόδου, πρέπει με μέριμνα του Σωματείου που τα έχει εκδώσει, να ανταλλάσσονται με εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα πριν την είσοδο των κατόχων τους στο γήπεδο

Σε κάθε Διαιτητή, Βοηθό Διαιτητή & Γυμνασίαρχο όπου υπάρχει, θα καταβάλλεται  αποζημίωση  το  ύψος  της  οποίας  θα  αποφασισθεί  από  το  Δ.Σ.  της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής αγώνα τα έξοδα του αγώνα, επιβαρύνουν τους υπαίτιους της αναβολής ή διακοπής του.

 

ΑΡΘΡΟ  14: ΕΠΑΘΛΑ  ΚΑΙ  ΒΡΑΒΕΙΑ

Στη Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στους 12 αθλητές καθώς και στον προπονητή τους.

Στις oμάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3n θέση στην Τελική  κατάταξη, θ’ απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ,  αντίστοιχα.

Τέλος, θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ στην ομάδα που θα επιδείξει το υψηλότερο αθλητικό φρόνημα που αρμόζει στους αγωνιστικούς χώρους.

 

ΑΡΘΡΟ  15: Γ Ε Ν Ι Κ Α

Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.
ΕΦΗΒΩΝ

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999, 3057/2002 & 3264/2004), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. & της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγων.περ.:2014/2015,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

το Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης ΕΦΗΒΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγων.περ.:2014/2015, με τους παρακάτω όρους:

 

ΑΡΘΡΟ  1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    

                  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ

 

Στο Πρωτάθλημα  Καλαθοσφαίρισης  Ε Φ Η Β Ω Ν  2014/2015 μετέχουν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ  όλα τα Σωματεία  που  ανήκουν στην  δύναμη  της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo αργότερο μέχρι 21/07/2014, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα 15:30. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να  περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της  Ε.Ο.Κ. (άρθρο 28)  καθώς επίσης όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούμερο fax & e-mail.

Σε περίπτωση που Σωματείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο,  πρέπει μαζί με τη  δήλωση συμμετοχής  να υποβάλει στην Ε.ΚΑ.Σ.θ. και το έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει ότι του παραχωρήθηκε ως έδρα, το γήπεδο που  προτείνει, καθώς και την άδεια λειτουργίας του γηπέδου.

Η προσκόμιση της γηπεδότητας του ενδιαφερόμενου Σωματείου πρέπει να υποβληθεί  στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί την 27/08/2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων.

Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για την  20/09/2014 ημέρα  ΣΑΒΒΑΤΟ.

Οι αγώνες της Α΄ & Β΄ Φάσης του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται με δύο (2) Διαιτητές & δύο (2) Βοηθ.Διαιτητών.

 

ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ισχύει το άρθρο 4 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  5:  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ο  τρόπος  διεξαγωγής  θα  εξαρτηθεί  από  τον  αριθμό  των  ομάδων που  θα δηλώσουν  συμμετοχή και την επίδοση των ομάδων κατά τα  τελευταία έτη.

Η Ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης, θα είναι η Πρωταθλήτρια  ομάδα   ΕΦΗΒΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2014/2015 και θα εκπροσωπήσει την Ένωση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  ΕΦΗΒΩΝ  αγων.περ.:2014/2015.

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος ΕΦΗΒΩΝ  θα διεξάγονται μία φορά  την εβδομάδα, ημέρα  ΣΑΒΒΑΤΟ ή και άλλη μέρα, εφόσον δε παραστεί ανάγκη για  την έγκαιρη περάτωση  του Πρωταθλήματος,  θα διεξάγονται   και  άλλες ημέρες της εβδομάδος.

Σε περίπτωση δε, που αγώνας του Πρωταθλήματος ΕΦΗΒΩΝ  συμπίπτει  με αγώνα άλλου  Πρωταθλήματος  ή αθλήματος  στο ίδιο γήπεδο, η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  έχει  το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα, για να εξασφαλιστεί η  απρόσκοπτη διεξαγωγή  του  Πρωταθλήματος.

Τα  Σωματεία  υποχρεούνται  να  είναι  εμπρόθεσμα  και  στην  καθορισμένη ώρα έναρξης στο  γήπεδο  τέλεσης  του αγώνα, με  δική τους ευθύνη  και  ανεξάρτητα  από το  μέσο  μετακίνησής τους.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 

Ισχύει το άρθρο 5 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  7: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ 

Ισχύει το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ισχύει το άρθρο 8 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  10:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  11:  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  12:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  –  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  –  ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

AΡΘΡΟ  13:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Κάθε διαγωνιζόμενο Σωματείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συμμετοχής εβδομήντα (70) ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα.

Για  όλους τους αγώνες  θα  ισχύει  εισιτήριο  3€.

Για το Πρωτάθλημα των ΕΦΗΒΩΝ, την οικονομική διαχείριση  των αγώνων (έκδοση-θεώρηση-διάθεση εισιτηρίων, καταβολή αποζημιώσεων Διαιτητών-Βοηθ.Διαιτητών-Γυμνασιαρχών), την εξασφάλιση των αδειών έχει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟΝ η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Τονίζεται  δε  ιδιαίτερα  ότι  κανένα  Σωματείο δεν έχει  δικαίωμα  διάθεσης  εισιτηρίων  ή  καρτών  ελευθέρας  εισόδου. Συνεπώς τα πάσης  φύσεως διαρκείας ή κάρτες ελευθέρας εισόδου, πρέπει με μέριμνα του Σωματείου που τα έχει εκδώσει, να ανταλλάσσονται με εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα πριν την είσοδο των κατόχων τους στο γήπεδο

Σε κάθε Διαιτητή, Βοηθό Διαιτητή & Γυμνασίαρχο όπου υπάρχει, θα καταβάλλεται  αποζημίωση  το  ύψος  της  οποίας  θα  αποφασισθεί  από  το  Δ.Σ.  της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής αγώνα τα έξοδα του αγώνα, επιβαρύνουν τους υπαίτιους της αναβολής ή διακοπής του.

 

ΑΡΘΡΟ  14: ΕΠΑΘΛΑ  ΚΑΙ  ΒΡΑΒΕΙΑ

Στη Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στους 12 αθλητές καθώς και στον προπονητή τους.

Στις oμάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3n θέση στην Τελική  κατάταξη, θ’ απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ,  αντίστοιχα.

Τέλος, θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ στην ομάδα που θα επιδείξει το υψηλότερο αθλητικό φρόνημα που αρμόζει στους αγωνιστικούς χώρους.

 

ΑΡΘΡΟ  15: Γ Ε Ν Ι Κ Α

Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.