Η προκήρυξη της Γ2 ΕΚΑΣΘ ανδρών

38

 

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999, 3057/2002 & 3264/2004), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. & της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2020/2021,

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 

το  Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης  Γ2΄ κατ. ΑΝΔΡΩΝ  της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2020/2021, με τους παρακάτω όρους:

 

ΑΡΘΡΟ  1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ

Στo Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης  Γ2′ κατ. ΑΝΔΡΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2020/2021, δικαιούνται να πάρουν μέρος τα παρακάτω Σωματεία καθώς και κάθε νεο εγγραφόμενο ή επαναδραστηριοποιούμενο Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή

1          ΑΕΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    12        ΑΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΝ.ΠΟΛ            23        ΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΚ

2          ΑΕΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΘΕΣ       13        ΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.  24        ΖΕΥΣ ΠΥΛΑΙΑΣ

3          ΑΜΠΣ ΔΟΞΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ         14        ΑΣ ΙΠΠΟΤΕΣ ΧΑΡ.        24        ΜΑΚΕΔΩΝ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ

4          ΑΜΠΣ ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ    15        ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ      25        ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ

5          ΑΜΣ ΒΙΚΤΩΡ    16        ΑΣ ΜΑΜΟΥΘ  26        ΟΚΘ ΕΛΒΕΤΙΑ 2005

6          ΑΜΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΣ 17        ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ            27            ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

7          ΑΟΚ ΑΤΛΑΣ     18        ΑΣ ΤΑ ΚΑΜΙΝΙΚΙΑ        28        ΠΑΟΚ ΚΥΜ.ΜΑΛΓ.

8          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ     19        ΑΣΚ ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ        29        ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

9          ΑΠΣ ΟΡΦΕΑΣ ΠΛΑΓ.    20        ΓΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ         30        ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ

10        ΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ         21        Ε.Α.Α.Θ.           31        ΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΚ

11        ΑΣ ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ 22        Ε.Ο.Σ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo αργότερο μέχρι 07/08/2020, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 15:00..

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να  περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της  Ε.Ο.Κ. (άρθρο 28)  καθώς επίσης όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούμερο fax &  e-mail.

Σε περίπτωση που Σωματείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο,  πρέπει μαζί με τη  δήλωση συμμετοχής  να υποβάλει στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. και το έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει ότι του παραχωρήθηκε ως έδρα, το γήπεδο που  προτείνει, καθώς και την άδεια λειτουργίας του γηπέδου.

Η προσκόμιση της γηπεδότητας του ενδιαφερόμενου Σωματείου πρέπει να υποβληθεί  στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί την 10/09/2020, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.45 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων.

Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για την 24/09/2019, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ.

ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ  3:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ισχύει το άρθρο 4 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ 5:  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα, θα χωρισθούν στην Α’ Φάση σε ομίλους γεωγραφικά,  βάση της  έδρας και της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα που θα δηλώσουν, και με βάση την επιλογή τους με περιορισμό ηλικίας (35 ετών) ή όχι που θα δηλώσουν. Oι ομάδες κάθε Ομίλου, θα συναντηθούν μεταξύ τους, δύο (2) φορές, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.

Ο αριθμός των ομίλων της Α’ Φάσης του Πρωταθλήματος και ο τρόπος ανόδου στην Γ1’ κατηγορία της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα και θα ανακοινωθεί έγκαιρα με συμπληρωματική προκήρυξη.

Θα ανέλθουν στην Γ1 Ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2021/2022 και από τις δύο κατηγορίες ομίλων τόσες όσες χρειαστεί για να μείνει σταθερός ο αριθμός των σαράντα  (40) ομάδων στην Γ1΄ κατ. ΑΝΔΡΩΝ της αγων.περιοδου 2021/2022.

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος, θα διεξάγονται  κατά βάση μια φορά  την  εβδομάδα από  ΠΕΜΠΤΗ έως την επόμενη ΤΕΤΑΡΤΗ, εφόσον δε παραστεί ανάγκη, για την έγκαιρη περάτωση του Πρωταθλήματος, θα διεξάγονται και περισσότερες  φορές την εβδομάδα.

Σε περίπτωση που αγώνας του Πρωταθλήματος Γ2′ κατ. Ανδρών  συμπίπτει με αγώνα άλλου Πρωταθλήματος ή  αθλήματος  στο ίδιο γήπεδο, η  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. έχει το δικαίωμα  να επιφέρει  τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα, για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.

Τo  Σωματείο που μετακινείται  υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησής του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που λόγω του covid-19, υπάρξει διακοπή του πρωταθλήματος για πάνω από 40 (σαράντα) ημέρες, αυτό θα διακοπεί και θα συνεχιστεί ή όχι, ανάλογα με τις εξελίξεις.

ΑΡΘΡΟ 6:  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Ισχύει το άρθρο 5 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ  7: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ

Ισχύει το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ισχύει το άρθρο 8 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ  10:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ  11:  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ  12:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  –  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  –  ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

AΡΘΡΟ  13:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Κάθε διαγωνιζόμενο Σωματείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συμμετοχής σαράντα (40) ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα.

Για  όλους τους αγώνες  θα  ισχύει  εισιτήριο  3€.

Προς αποφυγή καταστρατήγησης του  ανώτατου  επιτρεπόμενου  ορίου  χωρητικότητας των  γηπέδων και των  εξαιτίας  των  δυσάρεστων  επιπτώσεων (ατυχήματα) κάθε  θεατής που θα εισέρχεται  στο  γήπεδο,  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένος  με  εισιτήριο.

Για το Πρωτάθλημα  Γ2΄κατ. ΑΝΔΡΩΝ η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  αναλαμβάνει ΜΟΝΟΝ την εξασφάλιση των αδειών τέλεσης των αγώνων για την αγων.περ.: 2020/2021.

Τα Σωματεία  που έχουν  την οικονομική διαχείριση των αγώνων  πρέπει να εκδώσουν & να θεωρήσουν  αρμοδίως εισιτήρια  που θα φέρουν την επωνυμία τους σαν υπευθύνων.

Την οικονομική διαχείριση των αγώνων (έκδοση – διάθεση εισιτηρίων, καταβολή αποζημιώσεων Διαιτητών – Βοηθ. Διαιτητών) έχουν  αποκλειστικά  και  μόνον  τα γηπεδούχα Σωματεία.

Τα έξοδα του αγώνα ανέρχονται σε 35€ ( αμοιβή κάθε διαιτητή 10€, κάθε βοθ. Διαιτητή 5€),   βαρύνουν το γηπεδούχο Σωματείο και θα πρέπει να καταβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πριν την έναρξη του αγώνα στον σημειωτή του αγώνα.

Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν θα διεξάγεται & θα μηδενίζεται το γηπεδούχο Σωματείο.

Για τους αγώνες κατάταξης που διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο την οικονομική  διαχεί-ριση  των  αγώνων ( έκδοση – διάθεση εισιτηρίων, καταβολή αποζημιώσεων Διαιτητών-Βοηθ. Διαιτητών) την έχει η Ε.ΚΑ.Σ.Θ., ενώ το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο για την ιατρική κάλυψη του αγώνα.

Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής του αγώνα  τα έξοδα του αγώνα βαρύνουν τους υπαίτιους της αναβολής ή της διακοπής του.

ΑΡΘΡΟ  14:  ΕΠΑΘΛΑ  ΚΑΙ  ΒΡΑΒΕΙΑ

Στη Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  με  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ  στους 12 αθλητές καθώς και στον προπονητή τους.

Στις  oμάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3nθέση στην Τελική  κατάταξη, θ’ απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ,  αντίστοιχα. Στους 12 αθλητές, καθώς και στον προπονητή τους, διπλώματα και  αργυρά και χάλκινα μετάλλια, αντίστοιχα.

Τέλος, θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ στην ομάδα που θα επιδείξει το υψηλότερο αθλητικό φρόνημα που αρμόζει στους αγωνιστικούς χώρους.

ΑΡΘΡΟ  15:  Γ  Ε  Ν  Ι  Κ  Α

Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2020/2021.