Η ειδική προκήρυξη του πρωταθλήματος παγκορασίδων της ΕΚΑΣΘ

172

Σύμφωνα  με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού και  των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου  2019 – 2020

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Το πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.Θ αγωνιστικής περιόδου 2019–2020 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα παγκορασίδων έχουν όλα τα σωματεία της δύναμης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo αργότερο μέχρι  21 Οκτωβρίου 2019 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 16.00.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να  περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της  Ε.Ο.Κ. (άρθρο 28)  καθώς επίσης όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούμερο fax &  e-mail.

Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται για την  3 Νοέμβριου ημέρα  ΚΥΡΙΑΚΗ.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί εφόσον είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

ΑΡΘΡΟ 2:  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο Τρόπος διεξαγωγής θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν Συμμετοχή, με Συμπληρωματική Προκήρυξη. Οι αγώνες του πρωταθλήματος, θα διεξάγονται κατά βάση ημέρα Κυριακή ή και άλλη ημέρα της εβδομάδας αν συμφωνήσουν μεταξύ τους οι ομάδες.

Τα Σωματεία υποχρεούνται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, με δική τους ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης τους.

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξάγονται σε ΩΡΕΣ και γήπεδα που θα δηλώσουν τα σωματεία Αν το γήπεδο που δηλώνουν δεν είναι δικό τους, πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο γηπεδότητας ταυτόχρονα με την κατάθεση της Δήλωσης Συμμετοχής με ώρα έναρξης το νωρίτερο 09.00 π.μ. και το αργότερο 20.00. Σε έκτακτες περιπτώσεις που δεν υπάρχουν κλειστά γήπεδα οι αγώνες θα διεξάγονται σε ανοιχτά.

ΑΡΘΡΟ  4: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι μπάλες με τις οποίες θα διεξαχθούν οι αγώνες θα είναι Νο 6.

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου & του άρθρου 36 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

Οι αθλητές που μπορούν να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, πρέπει να έχουν γεννηθεί τα έτη 2005, 2006 & νεώτερες.

Οι αθλήτριες  θα πάρουν μέρος στους αγώνες με καταστάσεις  θεωρημένες από την ΕΚΑΣΘ. Απαραίτητα οι καταστάσεις θα συνοδεύονται από  φωτοτυπία δελτίου εάν υπάρχει ή  θεωρημένη φωτοτυπία ταυτότητος και κάρτα υγείας αθλητού.

Απαγορεύεται να συμπεριληφθούν σε κατάσταση  Σωματείου αθλητές που έχουν δελτίο σε άλλο Σωματείο.

Η συμμετοχή αθλητών στο πρωτάθλημα ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ δεν δικαιολογεί αναβολή αγώνων άλλων ηλικιακών πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ  6:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  –  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  –  ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2019/2020.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα Σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Κανονισμός Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. (άρθρο 91) οι δε διοικητικοί & υπόλοιποι παράγοντες, αθλητές προπονητές και κώουτς, στις κυρώσεις & ποινές  που προβλέπονται από το Ν. 2725/99 στα άρθρα 11, 25, 35, 36 και 58-61 και τις διατάξεις που ισχύουν των υπολοίπων Κανονισμών ( Πειθαρχικό Δίκαιο ) της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 8: ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνα στον οποίο ομάδα προσέρχεται να αγωνισθεί με φανέλες στις οποίες αναγράφεται όνομα άλλης ομάδας.

Η διάρκεια κάθε  αγώνα είναι 4 δεκάλεπτα  καθαρού χρόνου.

Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει μέχρι 15 (δεκαπέντε) αθλήτριες. (Θα εκδοθούν ειδικά Φ.Α).

Δεν επιτρέπεται σε ομάδα να εφαρμόζει άμυνα ζώνης, καθώς και οποιαδήποτε παραλλαγή της.

Οι προπονητές της κάθε ομάδας, στο τέλος του κάθε αγώνα , υποχρεούνται να αναγράφουν  στο πίσω μέρος του φύλλου αγώνα, τους δύο διακριθέντες αθλητές της αντιπάλου ομάδας (MVP)

​ΑΡΘΡΟ 9: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε διαγωνιζόμενο Σωματείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συμμετοχής ογδόντα (80) ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα.

Για  όλους τους αγώνες της Τελικής Φάσης θα ισχύει εισιτήριο  3€.

Στους αγώνες θα ορίζονται ένας (1) Διαιτητής & ένας (1) Βοηθός Διαιτητή.

Τα έξοδα του αγώνα είκοσι (20) ευρώ βαρύνουν τα αγωνιζόμενα Σωματεία, τα οποία θα πρέπει πριν από την έναρξη του αγώνα να καταθέσουν στον σημειωτή το ποσό των δέκα (10) ευρώ, έκαστο.

Η αμοιβή κάθε Διαιτητή & Βοηθού Διαιτητή είναι από δέκα (10) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 10: ΓΕΝΙΚΑ

H ιατρική κάλυψη του αγώνα, είναι ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου.

Τo γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση  στον  αντίπαλό του (φιλοξενούμενο),  για την μαγνητοσκόπηση του  αγώνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο.

Για  κάθε  θέμα  που  θα  προκύψει  κατά  τη  διεξαγωγή του πρωταθλήματος  και  δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς της  Ε.Ο.Κ.,  από τη Γενική Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων   της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. και την παρούσα καθώς  και  για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από  διευκρίνιση,  αρμόδιο είναι το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., το οποίο και αποφασίζει.

Oι ομάδες υποχρεούνται να φέρουν στις φανέλες των αθλητών τους, το λογότυπο που  θα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.