Αχιλλέας Τριανδρίας: Open Basketball Camp 2012

207

H Aκαδημία του Α.Π.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ  γνωστοποιεί προς όλους τους ενδιαφερόμενους την πραγματοποίηση του OPEN BASKETBALL CAMP 2012 το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Δ.Α.Κ. Τριανδρίας την Παρασκευή 20/4, το Σάββατο 21/4 και την Κυριακή 22/4  από ώρα 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.
Το camp  είναι ανοικτό για όλους όσους αγαπούν το μπάσκετ και σκοπό έχει να  καταγράψει τις αδυναμίες των αθλητών και αθλητριών, δίνοντας  τεχνικές συμβουλές και ασκησιολόγια που επιφέρουν άμεσα αποτελέσματα.
Τιμή συμμετοχής 60€.
Πληροφορίες και εγγραφές στο τηλ. 2310900915  στο www.achilleastriandriasbc.com. με e-mail : [email protected]

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20/4/2012  ΑΠΟ ΩΡΑ:9:00 π.μ. ΈΩΣ 2:00 μ.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ  21/4/2012 ΑΠΟ ΩΡΑ : 9:00π.μ. ΕΩΣ 2:00μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4/2012  ΑΠΟ ΩΡΑ:9:00 π.μ. ΕΩΣ 2:00μ.μ.

ΔΗΛΩΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ ACHILLEAS TRIANDRIAS

Επίθετο:…………………………………………………………..Όνομα:………………………………Όνομα  Πατρός:……………………………
Δ/νση Κατοικίας:……………………………………..Ημερ/νία Γένν:……………………………………. Τηλ. :………………………………..

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………………………………………….

δηλώνω υπεύθυνα ότι ο/η υιός/κόρη μου ……………………………………………………….

είναι υγιής και του/ης επιτρέπω να συμμετάσχει    στις δραστηριότητες του

ΑCHILLEAS TRIANDRIAS OPEN SKILLS BASKETBALL CAMP 2012,

χωρίς την οποιαδήποτε απαίτηση ευθύνης από μέρους μου, για    την περίοδο

από 20/4/2012 έως 22/4/2012.

Τριανδρία …../…../2012                                                                                                               Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα

……………………………………