Ανακοίνωση της ΕΚΑΣΘ για τα φύλλα αγώνα

222

Από την ΕΚΑΣΘ παρακαλούνται οι διαιτητές των αγώνων καθώς και οι γυμνασίαρχοι να προσκομίσουν στα γραφεία της Ένωσης τα φύλλα αγώνων μέχρι την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, τα οποία χρειάζονται για τις τελικές βαθμολογίες των πρωταθλημάτων καθώς και για τις καταστάσεις  ενόψει των επικείμενων πληρωμών.