ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΠ΄ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

28

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΣΘ, με βάση τις εξελίξεις και τις σχετικές αποφάσεις της πολιτείας, αναβάλλει επ΄ αόριστον τη διεξαγωγή της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων μελών της και των Αρχαιρεσιών που επρόκειτο να διεξαχθούν στις 26 Μαρτίου 2020.